Slavnostní spuštění nové obslužné lodi na vodu Baťova kanálu

Dne 30. září 2015 se v přístavišti Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou uskutečnilo slavnostní spuštění nového obslužného plavidla na vodu Baťova kanálu.

Loď nesoucí jméno Jožin, je víceúčelový plovoucí motorový pracovní stroj, o délce 14 m a šířce 4 m, který je určen pro provádění udržovacích prací na vodním průplavu Otrokovice – Rohatec. Obslužné plavidlo je konstruováno jako nosič nářadí s možností měnit pracovní nástroj s možností odvozu vytěženého odpadu, naplavenin či usazenin z postižených lokalit na místo uložení. Obslužné plavidlo je výsledkem spolupráce Povodí Moravy, s.p. a Stredoeurópské vysoké školy v Skalici, n.o. a bylo vyrobeno v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Plavba a krajina“, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Tento projekt se mohl uskutečnit díky finančnímu příspěvku ve výši 238 909,49 EUR poskytnutého z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Slavnost se uskutečnila pod patronátem města Veselí nad Moravou a Povodí Moravy, s.p. za účasti mnoha významných hostů. Pozvání přijali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Škromach, náměstek hejtmana JMK Ing. Roman Celý, DiS., náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivan Mařák, starosta obce Veselí nad Moravou Ing. Miloš Kozumplík, ředitel ABK Vojtěch Bártek, ředitel odboru výkonu státní správy VIII MŽP v Olomouci Ing. František Ondráš, zástupci Státního okresního archivu ve Zlíně, zástupci Ředitelství vodních cest ČR, starostové z měst a obcí na Baťově kanále v čele se starostkou Hodonína Ing. arch. Milanou Grauovou a další. Ze Slovenska se zúčastnila řada vzácných hostů v čele s ředitelkou Stredoeurópskej vysoké školy v Skalici n.o. Dr. h. c. Ing Heidy Schwarczovou, PhD., rektorem Stredoeurópskej vysoké školy v Skalici n.o. doc. RNDr. Jozefem Minďašem, PhD. a zástupcem vedení slobodného kráľovského mesta Skalica Ing. Ľudovítem Bráneckým. Rovněž studenti Stredoeurópské vysoké školy přijeli na tuto slavnost v hojném počtu.

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský ve své úvodní řeči vyzdvihl, že Baťův kanál, ve kterém je velké množství naplavenin, si zaslouží co nejlepší údržbu, a nová obslužná loď je první lodí, která bude čistit a brázdit Baťův kanál. Žádné podobné plavidlo v ČR neexistuje.

Samotnému uvedení lodě předcházelo představení nové publikace – Krajina Baťovho kanála, která vznikla ve spolupráci se Stredoeurópskou vysokou školou ve Skalici. Poté už došlo k vlastnímu křtu lodi, která dostala jméno „Jožin“. Známý zpěvák Ivan Mládek se svým Banjo bandem se stal kmotrem této lodi a zpříjemnil svými hity okamžik křtu lodě.

Slavnostní akce se zúčastnilo kolem 260 hostů z obou stran hranice.

Plavidlo zhotovila firma JESKO CZ s.r.o., Pardubice (Hlavečník).