Realizace projektu

Vedoucí partner:

 • pořízení obslužného plavidla
 • studie vodohospodářská a technická část
 • historické rešerše s využitím archivu
 • zpracování provozního řádu
 • závěrečné setkání projektových partnerů a veřejnosti
 • koordinace pracovních aktivit VP a jednání projektových partnerů
 • povinná publicita
 • distribuce propagačního materiálu

Hlavní přeshraniční partner:

 • studie biologická a krajinářská část
 • zpracování závěrečné prezentační zprávy
 • koordinace pracovních aktivit HCP a jednání projektových partnerů
 • prezentace analýzy využití plavidla a studie proveditelnosti

V místě kotvení plavidla bude umístěna informační tabule.