Projektoví partneři

Povodí Moravy, s.p. – vedoucí partner VP (Česká republika)

Stredoeurópska vysoká škola ve Skalici - hlavní přeshraniční partner HCP (Slovenská republika)

Projektový tým VP je sestaven ze zkušených kmenových zaměstnanců, kteří mají zkušenosti s projekty Operačního programu přeshraniční spolupráce a dalšími projekty financovanými z prostředků EU.

Stredoeurópská vysoká škola ve Skalici n.o. jako HCP vychází ze zkušeností při realizaci obdobných projektů či grantů v uplynulých 10 letech. Jako partner projektu má v rámci své organizační struktury zabezpečeno institucionální hledisko implementace projektu s dostatečnou kvalifikací pracovníků.

V rámci tohoto projektu byla s partnery projektu vytvořená společná projektová skupina, která bude zastřešovat přípravu projektu, spolupráce a dohled při zpracování žádosti, plánování společných aktivit, úkolů a financování, dohled nad realizací a implementací projektu, koordinací projektového týmu.