Financování projektu

Celkové oprávněné náklady projektu: 282 646,50 EUR.

Požadovaná výška finančního příspěvku z ERDF: 238 909,49 EUR.

Vzhledem k charakteru projektu dojde k rozvrstvení výdajů mezi projektové partnery:

  • VP – Povodí Moravy, s.p.: výdaje tvoří 88,7% z celkového rozpočtu projektu
  • HCP – Stredoeurópska vysoká škola v Skalici: výdaje tvoří 11,3% z celkového rozpočtu projektu